WIKIPEDIA - Cá độ bóng đá Mb88ag

Thể loại:Năng lượng

Năng lượng là đại lượng vật lý đặc trưng để xác định định lượng chung cho mọi dạng vận động của vật chất