WIKIPEDIA - Cá độ bóng đá Mb88ag

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (5) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Ngũ Cung      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{OK}} Đồng ý
 Chưa đồng ý {{OK?}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{YK}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2022/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý[sửa mã nguồn]

Đề cử hiện hành[sửa mã nguồn]

Ana Lucrecia Taglioretti [sửa mã nguồn]

 • Giới thiệu: Ana Lucrecia Taglioretti (1995 – 2020) là một thần đồng và là một nghệ sĩ vĩ cầm người Paraguay. Cô sinh ra trong tình trạng là một người khiếm thị bẩm sinh.
  Taglioretti bắt đầu học nhạc từ năm 5 tuổi với đàn dương cầm, sau đó cô học hát và cuối cùng là tập trung vào vĩ cầm. Cô từng là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia của Paraguay vào tháng 4 năm 2014, đồng thời nhiều lần được mời tham gia các chương trình truyền hình gây quỹ. Taglioretti từng tham dự các sự kiện của Liên hợp quốc tại Paraguay và các sự kiện của tổ chức Global Infancia. Taglioretti cũng tham gia các lễ hội âm nhạc trong nước, quốc tế và biểu diễn cùng các nghệ sĩ như Carlos Vives, Rolando Chaparro và Lizza Bogado. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, Taglioretti cùng với các nhạc sĩ khác của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia đã tham gia vào một buổi hòa nhạc thiện nguyện để giúp đỡ các gia đình từ khu vực Chaco ở Paraguay bị ảnh hưởng bởi hạn hán và cháy rừng.
  Taglioretti được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời vào chiều ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại nhà riêng. Sự ra đi của cô đã khiến Thư ký Văn hóa Quốc gia và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia của nước Paraguay đều bày tỏ lòng tiếc thương đối với cái chết của nữ nghệ sĩ.
 • Ghi công: Bài viết được dịch đầy đủ từ bài viết tốt phiên bản tiếng Anh bởi NoonIcarus. Phiên bản tiếng Việt được mở rộng thêm một phần sự nghiệp. Phần tưởng nhớ, nhận định do GDAE tự viết thêm dựa trên nguồn báo chí, đồng thời được BQV kì cựu DHN biên tập hiệu đính và đưa lên mục BCB vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.
 • Nhận xét: Đây là bài viết thứ 3 tôi mang ứng cử khu vực cao sao xanh BVT, hy vọng nhận được ý kiến góp ý cho bài được hoàn thiện hơn. Dù thất cử hay thành công thì nhất định bài cũng đã được cải thiện phần nào nếu như có sự góp ý của mọi người. Trân trọng và chúc một ngày vui vẻ. Tiếng vĩ cầm🎻 06:04, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý bài ổn, có đầu tư mở rộng bổ sung - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:09, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý bài viết ok. My Things 13:18, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Hệ khứu giác [sửa mã nguồn]

 1. Giới thiệu: Hệ khứu giác của loài thú, một trong những bài viết cơ bản mở rộng về Sinh học và y học
 2. Bình luận: Bài viết được dịch đầy đủ từ GA bên ruwiki. Được các chuyên gia PTĐ và Mongrangvebet góp ý và trực tiếp tham gia chỉnh sửa từ thuật ngữ cho đến Việt hóa hình ảnh. Một kỷ niệm về tính cộng tác trên tinh thần Wikipedia. Mời các bạn và cộng đồng tiếp tục đánh giá và hoàn thiện bài viết.
Hướng dẫn đánh giá
Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Lcsnes (thảo luận) 17:17, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý Bài viết rất chất lượng, tôi đã kết bài này từ lâu.  Jimmy Blues  12:27, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Hiện tại chưa thấy cần bổ sung gì thêm. Dù sao BVT vẫn cần cập nhật liên tục, nhất là những triệu chứng mất khứu giác liên quan đến mắc COVID-19, tuy vậy không sa đà quá về bệnh này vì đã có bài riêng. — Dr. Voirloup💬 03:10, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý bài viết c.lượng tốt và dễ hiểu .polishcatsmybeloved 03:11, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Phần Chứng mất khứu giác mới chỉ khai thác nguyên nhân di truyền, chưa thấy nhắc đến các yếu tố nguy cơ khác như trong phần :[1]. Về phần này cuối tuần này tôi sẽ cố gắng bổ sung — Dr. Voirloup💬 16:12, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Còn danh pháp thì tôi đã rà soát lại và xác nhận các danh pháp giải phẫu đó đều tồn tại trong tài liệu y khoa tiếng Việt – — Dr. Voirloup💬 16:13, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  ☑Y Đã xong – — Dr. Voirloup💬 03:08, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  ☑Y Đã thêm hình – — Dr. Voirloup💬 14:46, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hút thuốc ở Bắc Triều Tiên [sửa mã nguồn]

 • Nhận xét: Việc hút thuốc lá là phổ biến ở Triều Tiên và được chấp nhận về mặt văn hóa, ít nhất là đối với nam giới. Tính đến năm 2014, khoảng 45% nam giới được báo cáo hút thuốc hàng ngày, trong khi chỉ có 2,5% đối với phụ nữ, phần lớn là phụ nữ lớn tuổi từ các vùng nông thôn. Hút thuốc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Triều Tiên. Tính đến năm 2010, 34% nam giới và 22% phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến hút thuốc, cao nhất trên thế giới. Bài viết được chắp bút dịch thuật bởi bạn Ltn12345. Mời cộng đồng nhận xét!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  12:00, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý[sửa mã nguồn]

 Đồng ý Bài Dịch Khá Ok Nguyễn Hà Ngọc Vi 06:50, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 Mời bạn điền lý do vào phiếu theo quy định. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:39, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu đây là phiếu do rối tạo thì có cần thiết phải gạch không, thưa BQV? – Tiếng vĩ cầm🎻 03:00, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 1.  Đồng ý Bài viết tốt. My Things 08:35, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Bài dịch tốt, chất lượng. – Richard613 (thảo luận) 03:28, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài dịch chất lượng và giải thích dễ hiểu. dulken (meow) 12:58, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Chưa đồng ý Để phần ý kiến không biết bạn có chịu sửa không khi chỉ còn một tuần nên tôi để đây luôn:
  • Như phần ý kiến đã nói, số liệu và nội dung đã cũ, cần cập nhật, nếu không thì lên sao ít lâu lại phải gắn biển lỗi thời thì nó hơi vô lý.
  • Phần ghi chú hoàn toàn không dịch
  • Lỗi chú thích 10, Kim và cộng sự không tham chiếu đến nguồn nào
  • Phần tham khảo có liên kết hỏng (ý kiến đã có sắp tuần rồi nhưng vẫn chưa sửa)
  • Không dịch nổi phần tiêu đề thì cũng nên dịch mấy chữ như "press" ra tiếng Việt, WHO hoặc là viết tắt hoặc là dịch ra tiếng Việt chứ đừng để nguyên tên tiếng Anh
  • Ngành công nghiệp thuốc lá ở Triều Tiên rất đáng kể, tôi không hiểu "ngành công nghiệp ... rất đáng kể" nghĩa là gì?
  • Phần Ngành công nghiệp thuốc lá, đoạn đầu và đầu đoạn 2 đánh dấu phẩy ngắt câu khá khó hiểu, gộp quá nhiều ý vào 1 câu, thứ tự các vế cũng khó hiểu, hay là để nguyên theo thứ tự trong bản en? T
   Sau khi sửa lỗi, vui lòng ping tôi một cái để tôi xem xét lá phiếu. Từ đây đến cuối tháng 6 tôi không hoạt động thường xuyên, nếu tôi không phản hồi sau 3 ngày được ping, ĐPV hoặc BQV có thể xem xét gạch phiếu. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:38, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến Mintu Martin phần tham khảo có liên kết hỏng - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 15:35, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Bài cần cập nhật, chả hạn số liệu về số người hút thuốc, nội dung thấy cũ quá nha - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 15:44, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol note.svg Ý kiến Bài viết nên được cập nhật số liệu. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 03:45, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Án lệ Việt Nam [sửa mã nguồn]

 • Nhận xét: Án lệ Việt Nam là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án Việt Nam về một vụ việc cụ thể được lựa chọn và công bố là án lệ bởi chủ thể có thẩm quyền để tòa án các cấp nghiên cứu, áp dụng trong xét xử tại Việt Nam. Bài viết được chắp bút tự viết bởi bạn Nguyên III Pháp. Mời cộng đồng nhận xét!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  11:47, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý  Võ-tòng  17:25, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 2.  Đồng ý Bài viết rất tốt. ...Nguyễn Tấn Cường (thảo luận) 21:10, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài viết tốt. I am ITalk! 01:02, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 4.  Đồng ý Bài viết có bố cục tốt, nhiều nguồn, giải thích chi tiết. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 13:12, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 5.  Đồng ý Bố cục đầy đủ, minh họa tiến trình thông qua bằng bảng trông rất khoa học, nguồn tham khảo đầy đủ. Bài viết chi tiết và dễ hiểu để một người ít tìm hiểu luật như tôi có thể hiểu được phần nào — Dr. Voirloup💬 15:49, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 6.  Đồng ý Đã rà bài. --NXL (thảo luận) 06:39, ngày 28 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Chưa đồng ý Phần nguồn đang có hàng loạt lỗi CS1
  • Phần lớn là Chú thích journal cần |journal= . Tên các tạp chí để trong trường nhà xuất bản là vô lý.
  • Nhiều tên tác giả trong cùng 1 trường: Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả
   Lỗi nguồn là lỗi chung của khá nhiều bài về luật pháp và án lệ của thành viên này. Bài này muốn lên sao thì phải chỉn chu lại có lỗi muôn thuở này đã. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:46, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412: Tác giả bài viết đã hoàn thiện lại phần nguồn, mời bạn xem xét lại và cho ý kiến --NXL (thảo luận) 06:39, ngày 28 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến thành viên:Mintu Martin Bài này nên đề cử BVCL thì đúng hơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:27, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

253 Mathilde [sửa mã nguồn]

 • Nhận xét: Bài viết dịch toàn bộ nội dung từ bài en:253 Mathilde (bài viết tốt bên en), mình vừa có cập nhật bài viết và sửa lại 1 số chỗ theo hiểu biết của mình. Bài viết đã có 2 lần đề cử không thành công, lần 1 nhận đc nhiều ý kiến đóng góp và đã sửa, còn lần 2 thì khá lung tung ngoài lề. Nên lần đề cử này mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện bài viết.
 • Người nhận xét:  Ikid Kaido  12:00, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý[sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý Dịch tốt. I am ITalk! 01:01, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Symbol note.svg Ý kiến : Lỗi CS1: tham số không rõ, Bài có liên kết hỏng Nhac Ny Talk to me ♥ 15:54, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: Mình đã sửa cả hai. –  Ikid Kaido  23:22, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đề cử đã qua[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]